Om fukt, grundläggande fuktkunskap

Fukt är ett sammanfattande namn på vatten i olika former; vattenånga, kapillärt bundet vatten samt vatten i flytande form.

Fukten påverkar byggnaden och dess delar olika beroende på om den finns i gas- kapillär- eller flytande form. Hur byggnaden påverkas styrs av naturlagen som genomsyrar allt, t.ex. är det mycket viktigt att komma ihåg att naturen alltid strävar efter jämvikt. Överskott går alltid till underskott oavsett om vi pratar fukt eller värme.

För att undvika fuktproblem är det egentligen bara att ha kontroll på fuktens olika transportsätt och på så sätt kontrollera så att fukthalterna hålls på en acceptabel nivå. Generellt säger man att fukt transporteras kapillärt (sugkraft), via dränering (tyngdkraft), via luftrörelse (konvektion) och via avdunstning /uttorkning /fuktvandring (diffusion). Vad betyder nu alla dessa fina ord mer ingående?

Jo vi upplever dom varje dag utan att tänka på det.