Tjänster

Dränering/Fuktisolering husgrund

Allt erfoderligt arbete som krävs för att återfå en frisk och hälsosam ventilation för huset med en optimalt utförd dränering. När Vi utför dräneringar dokumenterar vi genomförandet av arbetet genom fotografering av alla moment. Vi upprättar även löpande en egenkontroll över alla utförda arbetsmoment enligt en checklista tillhandahållen av Isodrän.

Efter utförd entreprenad överlämmnar vi till kunden en CD-skiva innehållande all dokumentation som bilder, principritningar, monteringsinstruktioner och vår egenkontroll. Skivan är en värdehandling som följer huset och dokumenterar det utförda arbetet.

Garantitiden är alltid 10 år på utfört arbete som följer någon av Isodräns principritningar.

Till och ombyggnationer

Tomtplanering

Tomtplanering efter dräneringarbeten. Stensättning, murar och gångstigar

Nybyggnation

Markplanering, gjutning av husgrunder, stomresning

Snickeriarbeten

Altan, in- och utvändiga snickeriarbeten